چارت سازمانی

موضوع فعالیت شرکت مهندسین مشاور هرمزان:

طراحی و نظارت کارگاهی و عالی بر عملیات اجرائی ایستگاه های تقویت فشار گاز و تاسیسات جنبی آنها. پالایشگاه ها شهرک سازی و خانه های سازمانی صنعت نفت،
نظارت و طراحی پروؤه های خطوط لوله ، نظارت و اجرای پروژه های نفت و گاز به صورت EPC

نشانی: تهران شهرک غرب بلوار شهید فرحزادی خیابان سپهر بعد از درختی، گلبرگ ۲ گلستان ۳(شهید رضائی) پلاک ۶۷ واحد ۳

تلفکس: ۸۸۰۷۵۰۵۸

chart